טוסטר חלבי שהניחו בו נקניק בשרי

הרב אייל שמאי שליט"א

  השאלה נשאלה בקבוצת הוואטסאפ של בית המדרש

  להצטרפות לקבוצה לחץ כאן

   

  שאלה:

  טוסטר חלבי שעשו בו טוסט נקניק שהיה עטוף בנייר אפייה. מה דין הטוסטר? מה דין הלחמניה עם הנקניק? לא היה מגע של הלחמניה עם הנקניק בטוסטר עצמו.

  תשובה

  שלום וברכה. נתחיל מן הסוף- לגבי הטוסט: במידה והיה שימוש חלבי בטוסטר ב-24 השעות האחרונות- הטוסט אסור. במידה ולא בדיעבד הטוסט מותר.

  לגבי הטוסטר: הטוסטר אסור מכל מקום, וטעון הכשר- ונראה שדי בחימום המירבי לזמן מה אחר המתנת 24 שעות מהשימוש האחרון.

  יש להעיר כי לולא היתה טעות זו והיה חפץ להכין לו טוסט בשרי בטוסטר, כי מנהג האשכנזים לא להגעיל או ללבן כלים מבשר לחלב ולהיפך במבואר במג"א (סי' תקט ס"ק יא), אולם אם נשתמש בזה בתשמיש פרווה כגון שהכין "צנימים" וכיו"ב, הוכשר בדיעבד ע"י חימום זה וממילא מותר לכו"ע. (אך על צנים או מאכל פרווה זה שנעשה לא להאכל עם חלבי אלא או עם מאכל פרווה אחר או עם בשרי כלומר עם מין הטוסט הבשרי שהוא השימוש האחרון שנעשה בטוסטר [עיין יו"ד סי' צד (סע' ה בהג"ה) ושם הוא חומרא משום נ"ט בר נ"ט והכא אסור מדינא כיון דיש כאן נותן טעם אחד]. אולם פשוט שעכשיו אין צורך בכך כיון שהכלי נטרף ויש להכשירו לכולי עלמא כרגיל.

   

  להרחבה ראה בקובץ המצורףתגיות: טוסטר חלבי שהכינו בו בשר, בשר בחלב, איסור והיתר, הרב אייל שמאי,