היחס לחכמת הגויים (ה)

שיטת החסידות (חלק ג). שיעור 13 בסדרת שיעורי אמונה מהרב ארל'ה הראל שליט"א

הרב ארל'ה הראל שליט"א