זאת חנוכה - ר''ח טבת שחל בשבת

הלכה שבועית

הרב ינון קליין שליט"א

  א. זאת חנוכה

  ליום האחרון של חנוכה קוראים- 'זאת חנוכה', על שם קריאת התורה ביום זה- "זאת חנוכת המזבח ביום המשח אותו"1.

  בבני יששכר מובא בזה רמז: 'זאת' חנוכה- היום הזה הוא מרכזו של החג2.

  מהר"ל מפראג מסביר שהמספר שמונה רומז למה שמעל הטבע. הבריאה הושלמה בשבעה ימים, היום השמיני מסמל את הקודש3.

  וכתב בספר התודעה "ויום זה מכוון כנגד שמיני עצרת שלאחר שבעת ימי החג. שיש בו מכל מה שיש במועדים שלפניו, מעניין כפרה של הימים הנוראים ומעניין שמחה של החג. אף זאת חנוכה שהוא היום השמיני של ימי החנוכה, כולל כל שמחה וישועה הלל והודאה שבכל הימים הקודמים"4.

   

  ב. ר"ח טבת

  השנה יחול היום הראשון של ר"ח טבת בשבת.

  לכן מוציאים בתפילת שחרית שלשה ספרי תורה. ששה קוראים בספר הראשון בפרשת השבוע (מקץ), מניחים את הספר השני ליד הראשון, מגביהים את הראשון וקוראים בשני את הקריאה של ראש חודש, מהמילים "וביום השבת". מניחים את הספר השלישי על הבימה, אומרים חצי קדיש, מגביהים את הספר השני וקוראים בשלישי את הקריאה של חנוכה (פרשת הנשיאים)5.

  הסיבה שמקדימים את הקריאה של ראש חודש לקריאה של חנוכה, היא הכלל הידוע "תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם"6.

   

  המספרים מפנים לקובץ מקורות המצורףתגיות: חנוכה, זאת חנוכה, שבת ר"ח טבת,