מקום עמידת החזן בבית הכנסת

מתוך משמר הקדושים בישיבת מרכז הרב

הרב ינון קליין שליט"א