מתנות לאביונים

גדר מצוות מתנות לאביונים | צדקה או שמחה | נפ"מ

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: מתנות לאביונים, סימן תרצד, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא גבעת אסף, פורים, הלכות פורים, צדקה, שמחה בפורים,