משניות מסכת שבת פרק יב

משניות ה - ו

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק יב


  משנה ה
  כתב במשקין במי פירות באבק דרכים באבק הסופרים ובכל דבר שאינו מתקיים פטור לאחר ידו ברגלו בפיו ובמרפיקו כתב אות אחת סמוך לכתב וכתב על גבי כתב נתכוין לכתוב חי"ת וכתב שני זיינין אחד בארץ ואחד בקורה כתב על שני כותלי הבית על שני דפי פנקס ואין נהגין זה עם זה פטור כתב אות אחת נוטריקון רבי יהושע בן בתירא מחייב וחכמים פוטרין.


  משנה ו
  הכותב שתי אותיות בשתי העלמות אחת שחרית ואחת בין הערבים רבן גמליאל מחייב וחכמים פוטרין.

   

  לשיעור הקודם        לשיעור הבא
תגיות: כתב בדבר שאינו מתקיים, ידיעה לחצי שיעור, גבעת אסף, הרב ינון קליין,