משניות מסכת שבת פרק יב

משניות ג - ד

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק יב


  משנה ג
  הכותב שתי אותיות בין בימינו בין בשמאלו בין משם אחד בין משני שמות בין משני סממניות בכל לשון חייב אמר רבי יוסי לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם שכך היו כותבין על קרשי המשכן לידע איזו בן זוגו אמר רבי מצינו שם קטן משם גדול שם משמעון ושמואל נח מנחור דן מדניאל גד מגדיאל.


  משנה ד
  הכותב שתי אותיות בהעלם אחד חייב כתב בדיו בסם בסיקרא בקומוס ובקנקנתום ובכל דבר שהוא רושם על שני כותלי זויות ועל שני לוחי פנקס והן נהגין זה עם זה חייב הכותב על בשרו חייב המסרט על בשרו רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר.

   

  לשיעור הקודם       לשיעור הבא
תגיות: מלאכת כותב, משניות מסכת שבת, נח מנחור, שם משמעון, שתי אותיות, סימן שמ, שבת, גבעת אסף, הרב ינון קליין,