משניות מסכת שבת פרק יב

משניות א - ב

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק יב


  משנה א
  הבונה כמה יבנה ויהא חייב הבונה כל שהוא והמסתת והמכה בפטיש ובמעצד הקודח כל שהוא חייב זה הכלל כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת חייב רבן שמעון בן גמליאל אומר אף המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה חייב מפני שהוא כמתקן מלאכה.


  משנה ב
  החורש כל שהוא המנכש והמקרסם והמזרד כל שהוא חייב המלקט עצים אם לתקן כל שהן אם להיסק כדי לבשל ביצה קלה המלקט עשבים אם לתקן כל שהוא אם לבהמה כמלא פי הגדי.

   

  לשיעור הקודם       לשיעור הבא
תגיות: מלאכת בונה, מכה בפטיש, מלאכת חורש, מלאכת זורע, מלקט עצים, משניות מסכת שבת, פרק הבונה, הלכתא, גבעת אסף,