משניות מסכת שבת פרק יא

משניות ה - ו

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק יא


  משנה ה
  הזורק מן הים ליבשה ומן היבשה לים ומן הים לספינה ומן הספינה לים ומן הספינה לחברתה פטור ספינות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזו אם אינן קשורות אף על פי שמוקפות אין מטלטלין מזו לזו.


  משנה ו
  הזורק ונזכר לאחר שיצתה מידו קלטה אחר קלטה כלב או שנשרפה פטור זרק לעשות חבורה בין באדם ובין בבהמה ונזכר עד שלא נעשה חבורה פטור זה הכלל כל חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהא תחלתן וסופן שגגה תחלתן שגגה וסופן זדון תחלתן זדון וסופן שגגה פטורין עד שתהא תחלתן וסופן שגגה.

   

  לשיעור הקודם       לשיעור הבא
תגיות: תחילת וסופו בשגגה, משניות מסכת שבת, הוצאה, נזכר לאחר שיצתה מידו, הלכתא, גבעת אסף,