פתיחה להלכות מוקצה

מוקצה דאורייתא או דרבנן | אכילת מוקצה וטלטולו | טעמי הרמב"ם לאיסור

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: סימן שח, מוקצה דאורייתא או דרבנן, פתיחה למוקצה, אכילת מוקצה, והיה ביום השישי, הכנה דרבה, טלטול מוקצה, הלכות שבת, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא, כולל גבעת אסף,