משניות מסכת שבת פרק ו

משניות ח - י

הרב ינון קליין שליט"א

  משנה מסכת שבת פרק ו


  משנה ח
  הקיטע יוצא בקב שלו דברי ר"מ ורבי יוסי אוסר ואם יש לו בית קיבול כתותים טמא סמוכות שלו טמאין מדרס ויוצאין בהן בשבת ונכנסין בהן בעזרה כסא וסמוכות שלו טמאין מדרס ואין יוצאין בהם בשבת ואין נכנסין בהן בעזרה אנקטמין טהורין ואין יוצאין בהן.

   
  משנה ט
  הבנים יוצאין בקשרים ובני מלכים בזוגין וכל אדם אלא שדברו חכמים בהווה. 

  משנה י
  יוצאין בביצת החרגול ובשן שועל ובמסמר מן הצלוב משום רפואה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אף בחול אסור משום דרכי האמורי.

   

  לשיעור הקודם       לשיעור הבא
תגיות: משניות מסכת שבת, דרכי אמורי, רשב"א, בני מלכים, בית מדרש הלכתא, כולל גבעת אסף, הרב ינון קליין,