מעשה אבות סימן לבנים בניסי חנוכה

מתוך יום עיון לקראת חנוכה תשע"ט

הרב מנחם רפאל שלנגר שליט"אתגיות: הרב שלנגר, מעשה אבות, נס חנוכה, אברהם אבינו, יעקב, כיבוש ראשון, כיבוש שני,