פרסומי ניסא - בפעולה או בתוצאה

מתוך יום עיון לקראת חנוכה תשע"ט

הרב ינון קליין שליט"אתגיות: פרסומי ניסא, חנוכה, סימן תרעא, סימן תרעג, הדלקה בבית הכנסת, הרב ינון קליין, הלכתא, גבעת אסף, ,