מהדרין בחנוכה

מתוך יום עיון לקראת חנוכה תשע"ט

הרב יעקב שפירא שליט"אתגיות: הרב יעקב שפירא, מרכז הרב, חנוכה, מהדרין, הידור מצוה, הלכתא, גבעת אסף,