הגדרת קשר של קיימא

הרב גיורא ברנר שליט"א
תגיות: קשר של קיימא, סימן שיז, הרב גיורא ברנר, כולל רחובות, בית מדרש הלכתא, ,