על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים

שיעור מאת מורינו הרב יהושע מגנס שליט"א, ר"מ בישיבת מרכז הרב. מתוך כינוס שלוחות ישיבת מרכז הרב.

הרב יהושע מגנס שליט"א
תגיות: אגדות החרבן, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, הרב מגנס, מרכז הרב, בית מדרש הלכתא, כולל רחובות, כולל גבעת אסף, מהר"ל,