קשר של תפילין וקשר של קיימא

בירור מחלוקת ר"ת ורבינו אליהו והגדרת קשר של קיימא

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: קושר, סימן שיז, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא, קשר של קיימא, קשר תפילין, מחלוקת ר"ת ורבינו אליהו, כולל הלכה גבעת אסף, ,