משניות מסכת שבת

פרק א משנה ד

הרב ינון קליין שליט"א

  מסכת שבת פרק א


  משנה ד
  ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גוריון כשעלו לבקרו נמנו ורבו ב"ש על ב"ה וי"ח דברים גזרו בו ביום

   

  לשיעור הקודם     לשיעור הבא

   
תגיות: גזירת יח דבר, משנה מסכת שבת, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא, רמב"ם, ברטנורא, פת גוים, טהרה וטומאה, כולל גבעת אסף,