משניות מסכת שבת

פתיחה. פרק א משנה א

הרב ינון קליין שליט"א

    מסכת שבת פרק א 

    משנה א

    יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ כיצד העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית או שנטל מתוכה והוציא העני חייב ובעל הבית פטור פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני או שנטל מתוכה והכניס בעל הבית חייב והעני פטור פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה או שנתן לתוכה והוציא שניהן פטורין פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה או שנתן לתוכה והכניס שניהם פטורין

     

    לשיעור הבא
תגיות: מסכת שבת, משניות, יציאות השבת, לימוד משניות בשבת, סדר מועד, מבנה מסכת שבת, מצוה הבאה בעבירה, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא גבעת אסף,