משניות מסכת סוכה

פרק ג משניות ה - ו

הרב ינון קליין שליט"א

  מסכת סוכה פרק ג


  משנה ה
  אתרוג הגזול והיבש פסול של אשרה ושל עיר הנדחת פסול של ערלה פסול של תרומה טמאה פסול של תרומה טהורה לא יטול ואם נטל כשר של דמאי בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין של מעשר שני בירושלם לא יטול ואם נטל כשר.

   
  משנה ו
  עלתה חזזית על רובו נטלה פטמתו נקלף נסדק ניקב וחסר כל שהוא פסול עלתה חזזית על מיעוטו נטל עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר אתרוג הכושי פסול והירוק ככרתי רבי מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל.

   

   

  לשיעור הקודם       לשיעור הבא

   
תגיות: אתרוג, הדר, חסר, תרומה, דמאי, מעשר שני, סוכה, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא, פיטם, חזזית, שינוי מראה,