דבר שאינו מתכוין

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: דבר שאינו מתכוין, פסיק רישא, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא, שבת, ,