דבר שאין במינו ניצוד

הרב גיורא ברנר שליט"א
תגיות: צידה, סימן שטז, בית מדרש הלכתא, אין במינו ניצוד, צידת זבובים, שבת, מלאכות שבת,