פרשת צו - הכשרת כלים לפסח

הרב גיורא ברנר שליט"א

  וּכְלִי חֶרֶשׂ אֲשֶׁר תְּבֻשַּׁל בּוֹ יִשָּׁבֵר וְאִם בִּכְלִי נְחֹשֶׁת בֻּשָּׁלָה וּמֹרַק וְשֻׁטַּף בַּמָּיִם (ו כא)

  והטעם שקורין צו קודם פסח בפשוטה כתבו משום דכתב ביה בחטאת וכלי חרס אשר תבושל בו ישבר ואם בכלי נחשת בשלה ומורק ושוטף במים דיש בזה זכר לדין הגעל' שצריכים להגעיל קודם פסח כלי חמץ (מחצית השקל או"ח סי' תכח)

   
  הוראות כלליות להכשרת כלים לפסח
  א. כבולעו כך פולטו- כלל נקט בידנו "כבולעו כך פולטו", הוי אומר שדרך הכשרתו של הכלי בצורה הדומה לדרך בה בלע הכלי (וכגון סיר שבישלו בו מרק יש להגעילו בתוך כלי ראשון, ואילו כלי ששפכו לתוכו מרק רותח די להגעילו בעירוי מכלי ראשון).

  ב. ניקוי הכלי קודם הכשרתו- קודם הגעלתו של הכלי חובה לנקותו היטב כך שלא יישארו עליו כלל חלודה או שאריות מזון וכד'.
  אמנם כלי שהכשרתו ע"י ליבון ולא ע"י הגעלה אין חובה לנקותו לפני ההגעלה בצורה מוחלטת.

  ג. כלי שקשה לנקותו- כלי שדרך הכשרתו בהגעלה, אלא שקשה לנקותו (ולהכינו כראוי לתהליך ההגעלה) יכול לחילופין ללבנו במקומות המלוכלכים ואח"כ להגעיל את הכלי, אך כל זאת בתנאי שאין חשש שהכלי יתקלקל מחמת הליבון וכדלקמן. כלי שאי אפשר לנקותו וגם אי אפשר ללבנו במקום הלכלוך, יכול להשרותו בחומר חזק הפוגם (כאקונומיקה, מסיר שומנים, סודה קאוסטית וכד') ואח"כ יגעילו.

  ד. ידיות הכלים- כלים עם ידיות יש לפרק מהם את הידיות ולנקות מתחתיהן, ואח"כ להגעיל את הידיות ע"י שיחבר אותן לסיר לפני ההגעלה ויגעילם יחד, או לחילופין יערה על הידיות רותחים מכלי ראשון, דין הברגים שמחברים את הידיות כדין הידיות.
  אם הידיות מחוברות לכלי בצורה שאין אפשרות לפרקם, אפשר ללבן בליבון קל את החיבור בין הידיות לכלי או לחילופין להשרות את הכלי בחומר פוגם כאקונומיקה וכד' ואח"כ יכשיר את הכלי כשהידיות מחוברות אליו.

  ה. כלי שעלול להתקלקל מחמת תהליך ההכשרה- כלי שישנו חשש שיתקלקל מחמת הכשרתו, אין להגעילו ואין להשתמש בו בפסח (דין זה נכון אפילו אם הכלי אינו חשוב בשביל בעל הכלי ולא אכפת לו אם הכלי יתקלקל).

  ו. הגעלת כלי בן יומו- לכתחילה לפני הגעלת הכלי ישהה אותו 24 שעות ללא שימוש בחם (ואז נחשב הכלי "אינו בן יומו"), ובמקום צורך ישאל מורה הוראה כיצד ניתן להתיר להכשיר כלי בן יומו.

  ז. ליבון כלים בני יומן- כלי שהכשרתו ע"י ליבון (ולא ע"י הגעלה) אין צריך להשהותו קודם ליבונו 24 שעות ללא שימוש, אלא יכול ללבנו כשהוא "בן יומו".

  ח. כלי חמץ שלא השתמש בו זמן רב- גם כלי חמץ שלא השתמש בו זמן רב מאוד (אפילו יותר משנה) אין להתיר להשתמש בו בפסח ללא הגעלה.
   
  לפירוט סוגי הכלים השונים ואופן הכשרתם לחץ כאן.

   

   תגיות: הכשרת כלים לפסח, פרשת צו, פסח, הגעלת כלים, הרב גיורא ברנר, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא,