הלכות ליל הסדר (חלק ב)

מגיד, רחצה, מוציא, מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: ליל הסדר, מגיד, רחצה, מוציא, מצה, מרור, כורך, שלחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה, פסח, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא,