דעת תבונות

בעניין יחוד ה' בעולם

הרב אביהו שוורץ שליט"א
תגיות: דעת ה', רמחל, הרב אביהו שוורץ, מדינת ישראל, בית מדרש הלכתא, ניסי מלחמת העצמאות,