משלוח מנות

טעם מצוות משלוח מנות והנפקא מינות לטעמים השונים

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: משלוח מנות, מנות הלוי, משלוח מנות לאשה, חיוב נשים במשלוח מנות, משלוח מנות לא באוכל, מה שולחים במשלוח מנות, הרב ינון קליין, בית מדרש הלכתא,