פרשת תרומה - מצוות בניין בית כנסת

מצות בניית בית כנסת | בניית בית כנסת, מצוה או הכנה למצוה | בניית בית כנסת על ידי גויים

הרב ינון קליין שליט"א

  "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם" (כה ח)

  ועשו לי מקדש סתם דכל בי כנישתא דעלמא מקדש אקרי (ספר הזהר פרשת נשא קכו ע"א)

   

  א. מצוות בניין בית כנסת

  כל מקום שיש בו עשרה מישראל, מצווים לבנו בית כנסת שיהיה מקום לתפילת הצבור. ונחלקו הפוסקים אם מצוה זו מדאורייתא וכלולה במצות 'ועשו לי מקדש' או שהיא מדרבנן.

  אם אין ביכולת הצבור לבנות בית כנסת, מחויבים על כל פנים לשכור מקום לתפילה. ואם גם זה לא יכולים, ישתדל אחד מהם לתת מקום בביתו בו יתפללו בקביעות.

   

  ב. בניית בית כנסת על ידי גוים

  בית הכנסת הוא מקום בו שורה השכינה, לכן ראוי להשתדל ולבנותו על ידי יהודים.

  במקרה בו יש הפרש כספי ניכר בין פועלים יהודים לפועלים גויים, ניתן (לאחר התייעצות עם מורה הוראה) להעדיף את הפועלים הגוים.

  יש אומרים, שהידור בנתינת פרנסה לאחינו בני ישראל, עדיף לפני הקדוש ברוך הוא מבניית בית כנסת מהודר, לשיטה זו בכל מקרה יש להעדיף יהודים, אפילו אם מחמת זה הבניין יהיה פחות מהודר (כי עלות הפועלים היהודים גבוהה יותר).תגיות: בניית בית כנסת, בניית בית כנסת על ידי גויים, פיצול מניינים, הרב ינון קליין, ועשו לי מקדש, פרשת תרומה, בית מדרש הלכתא, לשכור מקום תפילה, ,