מיחזי כמבשל

הרב אורן חושנגי שליט"א
תגיות: הרב אורן חושנגי, מיחזי כמבשל, דין פלטה בשבת, סימן רנג, סימן רנז, בית מדרש הלכתא, שבת, שהייה, הטמנה, ,