בדין מעשה שבת

הבנת דברי רמ"א בסימן שיח סעיף א

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: הרב ינון קליין, דין מעשה שבת, סימן שיח, ,