דין מעשה שבת

הרב גיורא ברנר שליט"א
תגיות: הרב גיורא ברנר, מעשה שבת, סימן שיח, בית מדרש הלכתא,