פרשת בא - אין מעבירין על המצוות

אין מעבירין על המצוות | דאורייתא או דרבנן | הקדמת טלית לתפילין | על איזה חלה מברכים בלחם משנה

הרב ינון קליין שליט"א

  "וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַמַּצּוֹת כִּי בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה הוֹצֵאתִי אֶת צִבְאוֹתֵיכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַיּוֹם הַזֶּה לְדֹרֹתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם" (יב יז)

   "רבי יאשיה אומר אל תהי קורא את המצות אלא את המצוות, כדרך שאין מחמיצין את המצה כך אין מחמיצין את המצווה אלא אם באה לידך עשה אותה מיד" (מכילתא)

   

  א. אין מעבירין על המצוות

  כאשר עומדות בפני האדם שתי מצוות, עליו לקיים תחילה את המצווה הראשונה שהגיעה לידו. כל שכן שכאשר עומדת לפני האדם מצווה אחת, אסור לו לדחותה ולקיימה במועד מאוחר יותר.

  כלל זה נקרא: 'אין מעבירין על המצוות'.

  שני טעמים לדבר, הראשון כדי שלא יהיה פנוי מן המצוות. השני משום ביזוי המצווה.

   

  ב. אין מעבירין- דאורייתא או דרבנן?

  נחלקו הראשונים האם דין אין מעבירין על המצוות הוא מדאורייתא או מדרבנן.

  רש"י למד דין זה מהמכילתא על הפסוק: 'ושמרתם את המצות', אל תקרי מצות אלא מצוות – כדרך שאין מחמיצין את המצה כך אין מחמיצין את המצוה.

  הר"ן (על פי גמרא מועד קטן ט ב) למד דין זה מפסוק במשלי (ה ו): "אורח חיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע".

  לכאורה, לשיטת רש"י דין זה מדאורייתא ולר"ן מדרבנן.

  למעשה נחלקו בזה ראשונים ואחרונים, ולדעת רוב הפוסקים דין זה מדאורייתא.

   

  ג. הקדמת טלית לתפילין

  מפני שעיטוף בטלית קודם להנחת תפילין, יש להוציא את הטלית מנרתיקה לפני הוצאת התפילין.

  הוציא את התפילין לפני הטלית, עליו להניחם תחילה ואחר כך להתעטף בטלית, 'שאין מעבירין על המצוות'.

   

  ד. על איזה חלה בוצעים בשבת?

  השו"ע כתב שיש לבצוע על החלה התחתונה. הב"ח הקשה על דבריו: 'אין מעבירין על המצוות', והיה צריך לברך על העליונה? ולכן כתב הב"ח לברך על העליונה.

  הט"ז הציע פתרון- לברך על התחתונה אך לקרב אותה אל המחזיק יותר מהעליונה, וכך אינו מעביר על המצוות, שהרי התחתונה קרובה יותר. המגן אברהם הציע לפתור באופן אחר, בעת אמירת ויכולו, ובשבעת הברכה יקחנה ויניחה למטה ואז יבצע עליה.תגיות: אין מעבירין על המצוות, הקדמת טלית לתפילין, על איזה חלה בוצעים בלחם משנה,