שאלת רב בענייני אמונות ודעות

שאלת המשך

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה זו הינה שאלת המשך לשאלה כאן
   
  שלום הרב,

  תודה רבה על המענה!
   
  בדבר שאלה 1:
  לכאורה בענייני אמונות ודעות זה עניין אינדיבידואלי, כלומר כל אדם יכול להתחבר לדרך בעבודת ה' עפ"י קווי האמונה שהוא יותר מתחבר אליהם ולפי הגישה האמונית שיותר מתיישבת לו על הלב, לדוג' יש כאלו שמתחברים בלימוד אמונה לצד החקירתי ויש שסולדים מזה ועניינם יותר "תמים תהיה עם ה'" וכו'. הלא כן?
   
  *)ה"ה לעניינים השקפתיים לדוג' גיוס לצבא, זה משתנה מרב לרב. ישם רבנים שהקפתם לאסור ויש כאלו להתיר, אזי לכאורה למ"ד שיש להכריע בענייני אמונה והשקפה הכיצד אפשר להכריע בעניין זה?
   
  שבוע טוב ומבורך!
   
   
   
  שלום וברכה
   
  אתה צודק שיש הרבה דרכים לעבוד את ה'. (בגמרא כתוב שלעתיד לבוא עתיד הקב"ה לעשות עוגה לצדיקים והוא עומד באמצע וכל אחד מצביע עליו ואומר זה אלוקינו קיוינו לו. ומפרשים, שצדיק חכם מסתכל ימינה ושמאלה ורואה שגם הצדיקים שלידו נמצאים באותו מרחק ומצביעים ומראים זה ה' קיוינו לו. והיינו שכל הדרכים בעבודת ה שוות ומובילות לאותה תכלית).
  אבל- יש יסודות אמונה, והשאלה היא האם בהם יש הכרעה או לא (לדוגמא מחלוקת הרמב"ם והעיקרים במספר היסודות).
  וכן, גם בענייני השקפה קטנים יותר, נראה שאם אנו דנים מצד כבוד הרב, אסור לשאול שתים (אלא אם כן עומדים בתנאי המבואר בתוס' שכתבתי פעם קודמת).
  לדוג'- תאר לך מצב שיהודי היה ניגש לחת"ס ושואל אותו כיצד להתמודד עם המשכילים, ואח"F ניגש עם אותה שאלה לר' ישראל סלנטר ולא אומר לו שכבר קיבל תשובה מהחת"ס- והרי השקפותיהם היו שונות בתכלית, ועלול לצאת מזה ביזיון תורה.
  לגבי השאלה כיצד ניתן להכריע בעניינים אלו- ראה בספר הנ"ל. ואוסיף, שלכאורה הדרך להכריע היא כמו בהלכה, גם בהלכה יש מחלוקות וסגנונות לימוד וגישות, ויש דרכי הכרעה מקובלים.
  נכון אמנם שבאגדה הדרכים עמומות יותר, ואע"פ יש בזה מספר כללים (לדוג' דברי הרב זצ"ל המפורסמים שמי שיבוא לחדש בענייני התשובה בזמן הזה ואל דברת הקץ המגולה לא יביט ודאי לא יכוון אל האמת).
  ובספרי מהר"ץ חיות הרחיב את היריעה בעניינים אלו בכמה מקומות (לדוג' עיין בספרו תורת נביאים, ובספרו דרכי התלמוד מבפרק יז והלאה. ובספרו מנחת קנאות, שמדבר מענייני הלכה אבל יש בו הרבה מן האגדה ועוד).
  אכן, מקובלנו מרבותינו (היינו מרן הגר"א שפירא זצ"ל) שההכרעה כשיש שאלות קשות (הנוגעות באמונה ובהלכה בהלכות ציבור וכדומה) נתונה לגדולי הדור, ששכלם הוא 'שכל של תורה', והדברים מבוארים בכמה מספריו (עיין במורשה, ועל הכרעה באמונה כרב זצ"ל עי' בספר החדש והנפלא 'אהבתי תורתך' עמ' קנא והלאה).
   
  לילה טוב
  ינון


תגיות: הכרעה באמונות ודעות, ינון קליין, בית מדרש הלכתא,