ויחי- ברכת הבנים

ברכת הבנים | נוסח הברכה | הנחת הידיים על הראש

הרב ינון קליין שליט"א

  וַיְבָרֲכֵם בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמוֹר בְּךָ יְבָרֵךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר יְשִֽׂמְךָ אֱלֹקִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה וַיָּשֶׂם אֶת־אֶפְרַיִם לִפְנֵי מְנַשֶּֽׁה (פרק מח פסוק כ)

   

   א. ברכת הבנים

  רבים מבני קהילות האשכנזים, נהגו לברך את בניהם בליל שבת קודש בנוסח: 'ישימך אלקים כאפרים וכמנשה. יברכך ה' וישמרך יאר ה' פניו אליך ויחונך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום'.

  ומברכים אחר התפילה כשחוזרים לביתם, לפי "שאז חל השפע וראוי להמשיכו על הילדים ביחוד שאין בכחם להמשיך שפע במעשיהם" (לשון היעב"ץ בסידורו).

  והטעם שמברכים דוקא בליל שבת, לפי שאז פנוים מטרדות היום יום, ויכולים לכוון בברכה מתוך רווח וישוב הדעת (חת"ס)1.

   

  ב. נוסח הברכה

  נוסח הברכה קשה. שהרי מברכים את הבנים בנוסח ברכת כהנים, ואסור לזר לישא כפיו ולברך?

  אלא, שמאחר ולא מברכים 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך', אין ברכת הבנים נחשבת לנשיאת כפיים. ועוד, שאינו מכוון למצות ברכת כהנים. ועוד, שאין האיסור אלא בנשיאת כפיים ואפשר לברך ללא נשיאת כפיים (ועי' להלן ג). ועוד, שאחר שתקנו חכמים ברכת כהנים בתפילה, המברכה שלא בתפילה הרי הוא כמכוון בפירוש לא לשם מצוה2.

   

  ג. הנחת הידיים על הראש

  על מנת להנצל מחשש נשיאת כפיים בזר, כתבו חלק מהפוסקים שאין להניח שתי ידיים על ראש המתברך, אלא יד אחת בלבד. וכן דעת האר"י ז"ל, לברך ביד אחת (ימין).

  למעשה יש בזה מחלוקת מנהגים, ונהרא נהרא ופשטיה3.תגיות: פרשת ויחי, ברכת הבנים, ברכת כהנים לזר, נשיאת כפיים, ינון קליין, הלכה שבועית, בית מדרש הלכתא,