ויגש- כבוד סבו וחמיו

חיוב כבוד סבו | חיוב כבוד חמיו

הרב ינון קליין שליט"א

  "וַיִּסַּע יִשְׂרָאֵל וְכָל אֲשֶׁר לוֹ וַיָּבֹא בְּאֵרָה שָּׁבַע וַיִּזְבַּח זְבָחִים לֵאלֹהֵי אָבִיו יִצְחָק" (מו א)

  "חייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם" (רש"י)

   

  א. חיוב כבוד סבו וסבתו

  לכאורה כשם שחייב אדם לכבד אביו ואמו כך חייב לכבד סבו וסבתו. וקל וחומר הדברים, ומה אביו חייב בכבוד אביו, בנו לא כל שכן?!

  אמנם, למעשה יש בזה מחלוקת פוסקים, ויש אומרים שאין נכד חייב בכבוד סבו, ולכולי עלמא אף אם חייב, חיובו פחות מחיובו בכבוד אביו.

  על כן, במקום בו אין התנגשות בין כבוד הסב לכבוד האב, חייב לכבד את הסב. אבל, אם אביו מבקשו משהו וסבו מבקש גם כן, ואין אביו מוחל, חייב להקדים ולעשות את בקשת אביו1.

   

  ב. חיוב כבוד חמיו וחמותו

  חייב אדם בכבוד חמיו וחמותו. כפי שמצאנו שקרא דוד המלך לשאול: 'אבי'.

  אמנם, גדר החיוב אינו ככבוד אביו ואמו, אלא ככבוד שאר אנשים זקנים וחשובים. והיינו שיש לכבדם בקימה כשהם קרובים ד' אמות. ומנהג טוב לנשק ידי חמיו, בפרט אם הוא בן תורה ובעל מעשים טובים2.תגיות: פרשת ויגש, כבוד סב, כבוד חם, ינון קליין, הלכתא, הלכה שבועית,