ויצא - שם הישוב בית אל

האם מותר לומר בית אל? | האם מותר לכתוב בית אל על מעטפות?

הרב ינון קליין שליט"א

  וַיִּקְרָא אֶת שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא בֵּית אֵל וְאוּלָם לוּז שֵׁם הָעִיר לָרִאשֹׁנָה". (כח יט)

   

   

  א. אמירת בית אל

  שבעה משמותיו של הקב"ה קדושים ואינם נמחקים. אחד מהם הוא 'אל'1.

  למרות זאת, יעקב אבינו קורא לעיר לוז: 'בית אל'. והפוסקים דנים האם יש קדושה בשם 'בית אל', והאם מותר לקרוא בשם זה ולאומרו.

  למעשה, דעת הגר"א נבנצאל שליט"א שיש להזהר ולבטא את השם בית אל בכבוד הראוי ובקדושה. אבל לרוב הפוסקים, אין קדושה בשם זה ומותר לאומרו כרגיל2.

   

  ב. כתיבת בית אל על גבי מעטפות.

  כשהפסיקו לכתוב שם שמיים בשטרות, תקנו חכמים יו"ט. מאחר והשטרות מושלכים לעתים לאשפה ונמצא שם שמיים מוטל בבזיון.

  על פי עקרון זה, יש פוסקים שסוברים שאין לכתוב את שם היישוב 'בית אל' על גבי מעטפות, מאחר ובדרך כלל זורקים אותם.

  אולם, כאמור לעיל, לדעת הרבה פוסקים השם 'בית אל' אינו קדוש, ומותר לכותבו על גבי מעטפות.

  הרוצה להחמיר, יכתוב 'ביתאל' במילה אחת3.