וירא- ביקור חולים

מצוות ביקור חולים | ביקור חולים בטלפון | ביקור חולים במחלה מדבקת |

הרב ינון קליין שליט"א

  "וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם (בראשית יח א)

  "הקדוש ברוך הוא ביקר חולים דכתיב וירא אליו ה' באלוני ממרא אף אתה בקר חולים" (סוטה יד א)

   

  מצוות ביקור חולים | ביקור חולים בטלפון | ביקור חולים במחלה מדבקת |

   

  א. מצוות ביקור חולים

  מצוה לבקר חולים, על מנת לסייע להם ולהתפלל עליהם. ואף אם יש מי שמסייע והחולה יכול להתפלל בעצמו, מצווה לבקרו. ויש אומרים שאם לא התפלל על החולה, לא יצא ידי חובה1.

  המבקר חולים גורם להם שיחיו, דבק במידותיו של הקב"ה, ניצול מדינה של גיהינום ומיצר הרע, ייסורים בדלים ממנו, והכל מתכבדין בו. ומי שאינו מבקר חולים, כאילו שופך דמים2.

  מצווה3 זו אדם אוכל פירותיה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא.

   

  ב. ביקור חולים בטלפון

  מי שיש באפשרותו לבקר את החולה, צריך לעשות כך ולא יוצא ידי חובתו בשלימות על יד שיחה בטלפון.

  אך כשאין אפשרות לבקר את החולה, או שיש בזה ביטול תורה, לכל הפחות ידרשו בשלומו על יד טלפון מאחר וגם בשיחה כזו ניתן לקיים את שלשת העניינים בביקור חולים: דרישה אחר מצבו של החולה, תפילה ובקשת רחמים עליו, הטבת מצב רוחו של החולה4.

   

  ג. ביקור חולים במחלה מדבקת

  חולה במחלה מדבקת, לדעת רמ"א- מצוה לבקרו, למרות שיש קצת סכנה להדבק. כי שלוחי מצוה אינם ניזוקים, ועוד יתכן והמחלה לא מסוכנת, שאין עצה לרופאים כנגד דברי התורה הקדושה.

  מאידך, יש אומרים שאין מצוות ביקור חולים במחלה מדבקת, שאין לו לאדם להכנס לספק סכנה על מנת להציל חברו מסכנה ודאית.

  וכתב השדי חמד: " קשה להכריע לשום צד אלקינו מרחם ירחם על בריותיו ויעשה שלום במרומיו וימנע מגיפה וכל דבר רע"5.