לך לך- רצועות התפילין

השחרת החלק הפנימי של הרצועה | אורך הרצועות | החלפת רצועות התפילין

הרב ינון קליין שליט"א

   

  "אִם מִחוּט וְעַד שְׂרוֹךְ נַעַל וְאִם אֶקַּח מִכָּל אֲשֶׁר לָךְ וְלֹא תֹאמַר אֲנִי הֶעֱשַׁרְתִּי אֶת אַבְרָם" (בראשית יד כג)

  "בשכר שאמר אברהם אבינו... ועד שרוך נעל זכו... לרצועה של תפילין" (סוטה יז א)

   

   

  א. השחרת החלק הפנימי של הרצועה.

  רצועות שחורות - הלכה למשה מסיני (מנחות לה א). ודווקא הצד הפונה כלפי חוץ. הצד הפנימי של התפילין יכול להיות בכל צבע שרוצים, פרט לאדום.

  לשיטת הרמב"ם יש לצבוע את החלק הפנימי של הרצועה בצבע ה'קציצה' כלומר בית התפילין. לדעת רוב הראשונים ולהלכה אין חובה כזו.

  כיום, רצועות שצבועות משתי צדדים נצבעות בשיטה בה מובטח שגם אם יתקלף מעט צבע שחור מהצד החיצוני, הרצועה תשאר שחורה. לכן, אף על פי שאין חובה לרכוש דווקא רצועות שחורות בשתי הצדדים, כדאי לעשות זאת

  ויש אומרים שאין לעשות זאת1.

   

  ב. אורך רצועת תפילין של יד

  "כדי שתקיף את הזרוע ויקשר ממנה הקשר ותמתח על אצבע אמצעית, ויכרוך ממנה על אצבעו שלשה כריכות" (שו"ע או"ח סי' כז סע' ח). ונהגו לעשות רצועות ארוכות יותר על מנת לכרכן על הזרוע כפי המנהגים השונים בכריכות2.

   

  ג. אורך רצועות תפילין של ראש

  חמש שיטות בראשונים באורך רצועות תפילין של ראש: א. רש"י - שני טפחים. ב. רי"ף - רצועה ימנית עד הטבור, רצועה שמאלית עד החזה. ג. י"מ ברא"ש - רצועה ימנית עד המילה, רצועה שמאלית עד הטבור. ד. רמב"ם - אורך הרצועות שוה ושתיהן עד הטבור או קרוב לו. ה. גאונים - רצועה ימנית עד הלב, רצועה שמאלית עד החזה

  השו"ע (או"ח סי' כז סע' יא) פסק כרמב"ם. רוב האחרונים פסקו שהרצועה הימנית עד הטבור והשמאלית עד החזה. ויש אומרים שהימנית עד המילה והשמאלית עד החזה3.

  מותר להאריך את הרצועות יותר מהשיעור הזה4.

   

  ד. החלפת רצועות

  'מעלים בקודש ואין מורידים' - לכן, מי שרצועות התפילין שלו כשרות, ורוצה להחליפן לרצועות מהודות, כתבו חלק מהפוסקים שאסור לו לעשות זאת. כי הרצועות הכשרות ירדו ממעלתן ויונחו בגניזה לחינם.

  אולם, פוסקים רבים הקלו בזה, וכן מובא בספר חסידים, שמציאות כזו נכללת בחיוב להדר במצוות. וכך מנהג העולם.

  ומי שיש ביכולתו לחשוש לאוסרים, טוב שיקנה תפילין מהודרות יותר, ואת הישנות ימכור או יתן לגמ"ח, וכך לא ירדו הרצועות מקדושתן5.