תשובה ווידוי

שיעור לקראת יום כיפור תשע"ח

הרב אביהו שוורץ שליט"א