דיני אתרוג

מתוך יום עיון לסוכות ה' תשרי התשע"ח

הרב גיורא ברנר שליט"א