גדרי פטור מצטער בסוכה

מתוך יום עיון לסוכות ה' תשרי ה'תשע"ח

הרב אברהם צבי הכהן שליט"א