מותר לקחת אקמול בשבת?

ביאור בדין בטל הטעם בטלה התקנה ופסק האחרונים למעשה בגזירת שחיקת סמנים בזמננו

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: שבת, תרופות בשבת, אקמול בשבת, שחיקת סמנים, בטל הטעם בטלה התקנה, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף, סימן שכח, ,