60 רבוא לרשות הרבים- שיעור 4

שיעור אחרון

הרב גיורא ברנר שליט"א