דרך ה'

חלק ד פרק ו סע' יג

הרב אביהו שוורץ שליט"א