שישים רבוא לרשות הרבים- שיעור 3

הרב גיורא ברנר שליט"א