דרך ה'

חלק ד פרק ו סעיף יא

הרב אביהו שוורץ שליט"א