האם צריך ששים רבוא לרה"ר [2]

המשך השיעור הקודם ובירור שיטת רשב"א

הרב גיורא ברנר שליט"א
תגיות: הרב גיורא ברנר, בית מדרש גבעת אסף, רשות הרבים, ששים רבוא, טלטול, הוצאה, רשויות שבת, שבת, סימן שמה, רשב"א,