רחיצה ביום טוב

מתוך יום עיון לקראת שבועות תשע"ז

הרב גיורא ברנר שליט"א