הדלקת אש ביום טוב

מתוך יום עיון לקראת שבועות תשע"ז

הרב שלמה קליין שליט"א