כיבוי אש ביום טוב

מתוך יום עיון לקראת שבועות תשע"ז

הרב אוריאל ספז שליט"א