הגדרת רשות הרבים (2)

הגדרת רשות הרבים (2)

המשך החילוק בין מבואות לפלטיא- ביאורי האחרונים בשיטת הרשב"א

הרב גיורא ברנר שליט"א
תגיות: עירובין, סימן שמה, הרב גיורא ברנר, בית מדרש גבעת אסף, רשות הרבים, סרטיא, פלטיא, מבואות מפולשים, שבת, דלתות מדינה, ,